Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.

ENG

ENG
logo
Gospodarka wodno-ściekowa

Oczyszczalnia ekologiczna (drenażowa), a biologiczna

1 sie 2023

Oczyszczalnia ekologiczna (drenażowa), a biologiczna

Wstęp

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają dostępu do zbiorczej sieci kanalizacji. Dają one możliwość skutecznego oczyszczania ścieków w sposób przyjazny dla środowiska.

Wśród często wybieranych indywidualnych rozwiązań wyróżnić możemy oczyszczalnie na bazie osadnika wstępnego z drenażem rozsączającym potocznie nazywanymi „ekologicznymi” lub „tradycyjnymi” oraz oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne nazywane „biologicznymi”. Oba rozwiązania spełniają swoje zadania, ale różnią się przede wszystkim systemem pracy. Układ technologiczny każdej przydomowej oczyszczalni ścieków powinien zapewniać co najmniej dwa stopnie oczyszczania. Pierwszy to oczyszczanie mechaniczne, drugi zaś – biologiczne. W obu analizowanych rozwiązaniach realizowane są dwa stopnie oczyszczania.

I . Stopień mechaniczny

Stopień mechaniczny – realizowany jest w osadnikach wstępnych. Polega on na procesach sedymentacji cząstek o gęstości większej od gęstości wody oraz procesach flotacji cząstek o gęstości mniejszej od gęstości wody. Pierwsze z wymienionych zanieczyszczeń tworzą osad a drugie kożuch. Gromadzony osad ulega stabilizacji biologicznej w warunkach beztlenowych, znanej powszechnie jako fermentacja psychrofilowa, zachodząca w temperaturze 8-20°C i trwająca 90-180 dni. Ta ostatnia informacja wskazuje, że dla zapewnienia właściwego przebiegu fermentacji usuwanie osadu nie powinno odbywać się częściej niż dwa razy do roku. Oczyszczanie wstępne ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych

II. Stopień biologiczny

Stopień biologiczny – procesy biologiczne związane są z przemianami biochemicznymi, w których podstawową rolę odgrywają mikroorganizmy tlenowe. Zastosowanie określonych rozwiązań technicznych pozwala na stworzenie optymalnych warunków dla ich rozwoju i zintensyfikowania procesów biologicznego samooczyszczania, które zachodzą w wodach naturalnych. Końcowym efektem są oczyszczone ścieki. Analizując procesy oczyszczania ścieków w jednym i drugim rozwiązaniu (ekologiczna i biologiczna) stwierdzić należy, że w osadniku wstępnym jednej i drugiej oczyszczalni zachodzi stopień mechanicznego oczyszczania ścieków, natomiast stopień biologiczny w oczyszczalni z drenażem rozsączającym realizowany jest w złożu żwirowym (drenażu rozsączającym) a w biologicznej w bioreaktorze. Oba rozwiązania są układami biologicznymi gdyż w jednym i drugim różne grupy mikroorganizmów tlenowych prowadzą stopień biologiczny. Często jest jednak zadawane pytanie czym różni się jedno rozwiązanie od drugiego. Otóż różni się głównie realizacją stopnia biologicznego oczyszczania. W przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym stopień biologiczny realizowany jest w gruncie na złożu żwirowym, a tlen potrzebny do przeprowadzenia procesów biologicznych pobierany jest z gruntu oraz dostarczany jest za pomocą kominków napowietrzających. Technologię drenażu rozsączającego oprócz osadnika wstępnego tworzą dwa podstawowe elementy: układ rowów, w których ułożone są rury drenażowe wraz z obsypką (warstwa rozsączająca), oraz warstwa rodzimego gruntu położonego poniżej warstwy rozsączającej. Warstwa rodzimego gruntu decyduje o długości drenażu, sposobie jego ułożenia, a przede wszystkim określa przepuszczalność gruntu, która powinna być ustalona na podstawie osobnych badań hydrogeologicznych. W końcowym efekcie, w gruncie odbierającym ścieki tworzy się wokół jego cząstek warstwa biochemiczna zwana biomatą. Biomata działa, zatem tak jak filtr mechaniczny i biologiczny. W dłuższym okresie eksploatacji drenażu rozsączającego następuje wzrost grubości biomaty, co może zmniejszyć szybkość przepływu ścieków, a nawet ograniczyć możliwość ich odprowadzania do gruntu. W przypadku oczyszczalni biologicznej, wszystkie procesy oczyszczania realizowane są jednym lub dwóch szczelnych zbiornikach oczyszczalni w których realizowany jest stopień mechaniczny oraz biologiczny. Mechaniczne oczyszczanie realizowane jest w taki sam sposób jak w przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Jeśli jednak chodzi o stopień biologiczny to realizowany jest on w szczelnej komorze, a w związku z tym, że prowadzone tam procesy wymagają tlenu, jest on dostarczany z zewnątrz z wykorzystaniem dmuchawy membranowej. Oprócz dmuchawy membranowej praktycznie każdy bioreaktor wyposażony musi być w drobnopęcherzykowy dyfuzor napowietrzający oraz układ pomp mamutowych lub wirowych. Elementy te są wymagane do prawidłowej i skutecznej pracy oczyszczalni.

W oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych wyróżnić możemy trzy najczęściej występujące na rynku bioreaktory:

  • z osadem czynnym (w ofercie JFC to Hydro i AquaClean)
  • ze złożem biologicznym - hybrydowe/mieszane
  • połączenie złoża biologicznego i osadu czynnego (w ofercie JFC to Aqua i Hydro-Cycle).

W przypadku obu rozwiązań to w oczyszczalniach biologicznych mamy większą kontrolę nad prowadzonym procesem oczyszczania, możemy sterować jego pracą, podawaniem odpowiedniej ilości tlenu do bioreaktora i kontrolować jakość ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni. Inaczej odbywa się to w typowym drenażu rozsączającym. Tlen pobierany jest wtedy z gruntu i w przypadku jego braku proces biologicznego oczyszczania może zostać zakłócony lub nawet zatrzymany. Dlatego bardzo ważnym jest to, aby oczyszczalnie z drenażem instalować w terenie gdzie mamy grunty niespoiste, głównie piaski gdyż do głębokości około 90 cm p.p.t jest wystarczająco dużo tlenu i stopień biologiczny realizowany jest prawidłowo. Każdy grunt inny niż piasek może skrócić żywotność poletka drenażowego, a wtedy pozostaje już wyłącznie wymiana złoża żwirowego.

W przypadku oczyszczalni biologicznej nie dość, że kontrolujemy jakość ścieków na odpływie to oczyszczone ścieki możemy wykorzystać do nawadniania roślin ozdobnych lub wodolubnych. W przeciwieństwie do oczyszczalni ekologicznej nie jest angażowany grunt do procesu oczyszczania, jest on przede wszystkim użyty jako miejsce gdzie odprowadzane są już ścieki oczyszczone, które wyglądem przypominają wodę. Zdecydowanie łatwiej pozbyć się oczyszczonych ścieków nawet w gruntach gliniastych niż oczyszczać ścieki w gruncie gliniastym. Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym wymaga do instalacji także trochę więcej miejsca. Oczyszczalnie ekologiczne są więc odpowiednie dla dużych działek o gruncie dobrze przepuszczalnym, podczas gdy oczyszczalnie biologiczne sprawdzą się na niewielkich powierzchniach oraz na trudnych gruntach. Podsumowując, nie można jednoznacznie stwierdzić, które rozwiązanie jest lepsze, jedno i drugie rozwiąże problem z brakiem zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wybór odpowiedniego typu oczyszczalni zależy jednak od kilku czynników, przede wszystkim od warunków gruntowych, ilości miejsca na działce czy preferencji użytkowników. Jedno i drugie rozwiązanie jest urządzeniem wymagającym do prawidłowej i skutecznej pracy drobnych czynności eksploatacyjnych przeprowadzonych przez użytkownika lub serwisu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie ma urządzeń bezobsługowych o co często pytają klienci. Klientom, którzy poszukują efektywnego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania, firma JFC Polska Sp. z o.o. oferuje wysokiej jakości oczyszczalnie drenażowe oraz biologiczne.

Podsumowanie

Oczyszczalnie JFC Polska Sp. z o.o. są starannie zaprojektowane, łatwe w obsłudze i zapewniają skuteczne oczyszczanie ścieków. Dzięki szerokiemu typoszeregowi i różnym konfiguracjom, można dostosować je do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Oczyszczalnia JFC Polska Sp. z o.o. to inwestycja w jakość, ekologię i zdrowe środowisko. Dzięki niej można cieszyć się oczyszczonymi ściekami, nie obciążając środowiska naturalnego. Zachęcamy wszystkich klientów do wyboru oczyszczalni drenażowych lub biologicznych JFC Polska Sp. z o.o. i dbania o naszą planetę.

Produkty z artykułu

logoJFC

Copyright © 2023 JFC POLSKA