Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.

ENG

ENG
logo
 • Strona główna
 • Produkty i usługi
 • Katalogi
 • Serwis
 • Narzędzia
 • Kontakt
 • image
  Beneficjent JFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie przedsiębiorstwa JFC poprzez opracowania nowego projektu wzorniczego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5


  Celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowego produktu – dwupłaszczowego kontenerowego zbiornika „JFC AdBlue CUBE (3w1)” na AdBlue przeznaczonego dla stacji paliw, powstałego w oparciu o autorski projekt wzorniczy.

  Wartość projektu: 608 573,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 416 585.00 PLN

  Projekt realizowany w okresie 01.01.2019 – 01.06.2021

  Dofinansowania z UE


  JFC Polska Sp. z o.o. jako dynamicznie rozwijającą się firma korzysta z możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. W ostatnich latach firma z sukcesem korzystała ze dofinansowań unijnych. Udało nam się pozyskać środki z następujących programów:

  1. 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JFC Polska Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej wraz z formami do produkcji wyrobów przeznaczonych dla gospodarstw hodowlanych”.

  2. 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie JFC Polska Sp. z o.o”.

  Uzyskane środki niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności, poszerzenia oferty handlowej firmy oraz zwiększenia sprzedaży na rynkach eksportowych.