Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.

ENG

ENG
logo
 • Strona główna
 • Produkty i usługi
 • Katalogi
 • Serwis
 • Narzędzia
 • Kontakt
 • Gospodarka wodno-ściekowa

  Jak zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

  23 kwi 2023

  Jak zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

  Wprowadzenie

  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści dla naszej planety, ale także dla naszego portfela. Zanim jednak przystąpimy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o pewnych formalnościach, które należy załatwić. W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, abyś miał pewność, że Twoja inwestycja będzie legalna i bezproblemowa.

  Cała procedura zgłoszenia budowy oparta jest praktycznie o trzy akty prawne: Prawo Budowlane, Prawo Wodne oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Warto wiedzieć, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/d, która to wg Prawa Budowlanego jest budowlą (Art. 3 pkt 3) wymaga jedynie zgłoszenia zgodnie z art. 29 pkt 5 w/w Prawa Budowlanego. Trzeba wiedzieć, że zdarzają się przypadki gdzie Starostwo Powiatowe będzie jednak wymagało pozwolenia na budowę. Taka sytuacja może nastąpić gdy bezpośredni zasięg oddziaływywania odbiornika gruntowego wykracza poza działkę inwestora.

  Krok 1: Sprawdź przepisy prawne

  1. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy na działce, na której chcesz wybudować oczyszczalnię, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
  2. Jeśli odpowiedź brzmi „Nie”, możesz przystąpić do gromadzenia wymaganych dokumentów i rozpoczęcia procedury zgłoszenia budowy.
  3. Jeśli jednak odpowiedź brzmi „tak”, warto przeczytać MPZP uważnie, aby upewnić się, że dla naszej lokalizacji nie ma ograniczeń co do budowy oczyszczalni.

  Przydomowej oczyszczalni ścieków nie możemy wybudować na terenie już skanalizowanym, na terenie z planowaną siecią kanalizacyjną, na terenie o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i na terenie z zagrożeniem zalania. Pamiętaj jednak, że zapisy MPZP dopuszczające jedynie gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, są niedopuszczalne i niezgodne z prawem.

  Krok 2: Uzyskaj oświadczenie z zakładu wodno-kanalizacyjnego

  Należy uzyskać oświadczenie z zakładu wodno-kanalizacyjnego o braku możliwości wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Ten dokument jest niezbędny, ponieważ potwierdza, że nie ma możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i uzasadnia potrzebę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Krok 4: Uzyskaj opinię geologiczną

  Kolejnym krokiem jest uzyskanie opinii geologicznej wydanej przez uprawnionego do tego geologa. Badanie gruntu jest niezbędne, aby określić warunki dotyczące budowy ewentualnego odbiornika gruntowego dla oczyszczonych ścieków. Wystarczy wykonać jeden otwór geologiczny w miejscu planowanego odbiornika gruntowego, aby mieć pewność, że teren ten jest odpowiedni.

  Krok 5: Zgłoszenie wodnoprawne i pozwolenie wodnoprawne

  Zgłoszenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi w ramach „zwykłego” korzystania z wód, gdy ilość ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego nie będzie przekraczać łącznie 5 m3/d. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w bardziej skomplikowanych przypadkach, takich jak odprowadzanie ścieków bytowych z obiektów innych niż budynki mieszkalne lub do odbiornika wodnego.

  Krok 6: Zgłoszenie budowy

  Wszystkie oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 7,50 m3/d, nie muszą posiadać pozwolenia na budowę. W takim przypadku wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia w starostwie powiatowym. Wymagane dokumenty to między innymi plan zagospodarowania terenu, krótki opis techniczny zamierzenia budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, zgoda wodnoprawna oraz pisemna decyzja o braku możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

  Jeśli chcesz uniknąć stresu związanego z załatwieniem formalności związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, warto skorzystać z usług specjalistów. Firma JFC Polska zapewnia kompleksową obsługę związaną z zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, a także załatwieniem wszystkich formalności. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twojego domu oraz wskażą najlepiej dopasowanego instalatora. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu, a będziesz miał pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z działu gospodarki wodno-ściekowej, którzy pomogą ze wszystkim, załatwimy montaż, dokumentację oraz dobór i pomożemy z projektem. Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy

  Produkty z artykułu

  logoJFC

  Copyright © 2023 JFC POLSKA