Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść tę stronę.

ENG

ENG
logo
 • Strona główna
 • Produkty i usługi
 • Katalogi
 • Serwis
 • Narzędzia
 • Kontakt
 • Gospodarka wodno-ściekowa

  Formy Drenażu Biohydrofitowego: Rozwiązania Techniczne

  24 lis 2023

  Formy Drenażu Biohydrofitowego: Rozwiązania Techniczne

  Formy drenażu biohydrofitowego

  Występują 4 podstawowe rozwiązania techniczne systemu Biohydrofitowa®:

  • Biohydrofitowy drenaż liniowy
  • Biohydrofitowy drenaż otwarty
  • Biohydrofitowy drenaż powierzchniowy
  • Biohydrofitowa studnia chłonna

   

  System rozsączania systemu Biohydrofitowa® służy do odprowadzania do gleby:

  • ścieków podczyszczonych mechanicznie lub biologicznie,
  • wody deszczowej,
  • wód popłucznych z filtrów uzdatniania wody z przydomowych stacji uzdatniania wody,
  • innych podobnych wód po procesowych.

   

  1. Biohydrofitowy drenaż liniowy


  System składa się ze złoża piaskowo-żwirowego i roślin wilgociolubnych, z udziałem trzciny min. 0%. Kilka cm nad złożem (min. 5 cm), na wspornikach ze stali nierdzewnej zamontowana jest perforowana rura, która rozsącza ściek. Złoże wykonuje się w gruncie rodzimym poprzez zdjęcie warstwy humusu, a następnie uzupełnienie tak powstałego wykopu piaskiem  płukanym frakcji 0,5-2 mm do wysokości 10 cm poniżej gruntu (w przypadku trudnych warunków piasek należy wsypać na równo z poziomem gruntu). Piasek powinno się wyrównać i wypoziomować. Na warstwę piasku należy usypać warstwę żwiru płukanego (5 cm) frakcji 8-16 lub 16-32 mm. Warstwę tę również należy wypoziomować gdyż posłuży jako ogranicznik w montażu podpór zraszacza. W tym momencie należy wbić podpory zraszaczy aż do ogranicznika. Podpory ustawiamy równo w osi wykopu w rozstawie co 2 m. Zasypujemy złoże żwirem frakcji 8-16 lub 16-32, około 10 cm. Złoże tak wykonane będzie sięgać na wysokość 6 cm poniżej dolnej części otworu podpory. Wykorzystując podpory układamy rury fi 50 mm z perforacją w dolnej części. Perforacja w rozstawie co 1 m, średnica perforacji 10 mm. Szerokość minimalna złoża wynosi 50 cm. System rozsączania pracuje ciśnieniowo dlatego musi być poprzedzony przepompownią. Element ten można pominąć wówczas kiedy oczyszczalnia jest już w nią wyposażona. Powierzchnię złoża dobiera się w oparciu o rodzaj odprowadzanego ścieku, przepuszczalność gruntu rodzimego, wielkość maksymalnego przewidywanego zrzutu dobowego.

   

  2. Biohydrofitowy drenaż powierzchniowy


  Biohydrofitowy drenaż powierzchniowy ma budowę złoża identyczną jak w przypadku drenażu liniowego. Oba drenaże różnią się od siebie proporcjami i rozmieszczeniem systemu zasilania ściekiem. Należy zwrócić uwagę żeby powierzchnia złoża była obciążona równomiernie. Poszczególne ciągi systemu zasilania należy lokalizować nie mniej niż 50 cm od brzegu złoża, w rozstawie co około 1 m. W efekcie system zasilania zrasza złoże w sposób: 1 perforacja na 1 m² złoża. System zasilania powinien być zamknięty w pierścień.

   

  3. Biohydrofitowy drenaż otwarty, biohydrofitowa studnia chłonna otwarta


  Biohydrofitowa studnia chłonna otwarta jest miejscem zrzutu ścieków do środowiska. Jej powierzchnię należy dobierać w zależności od warunków lokalnych, uwzględniając chłonność gruntu. Wykonuje się ją w formie płytkiej niecki do około 70 cm głębokości. Wykonując nieckę należy zdjąć humus. Jeśli pod humusem zalegają grunty nieprzepuszczalne należy zdjąć jeszcze około 20-30 cm i zasypać piaskiem 0,5-2mm i około 10mm warstwą żwiru 16-32. Miejsce zrzutu ścieków i skarpę w bezpośrednim sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed wymywaniem na przykład nasypem kamiennym. Całość aranżujemy według uznania pamiętając o tym aby zbytnio nie zmniejszać chłonności skarp i dna. Wnętrze niecki należy obsadzić trzciną. Powierzchnię gruntu bezpośrednio okalającą nieckę na poziomie powierzchni terenu należy obsadzić roślinami wilgociolubnymi (np. kosaćce, tatarak i inne). Przy doborze roślin należy pamiętać o konieczności usuwania ich obumarłych części przed kolejnym sezonem wegetacyjnym. Szerokość pasa roślin powinien wynosić minimum 1m. Zastosowanie: szczególnie polecane jako odprowadzenie bardzo dobrze oczyszczanego ścieku, jako rozsączania popłucznych po stacjach uzdatniania wody lub wody deszczowej. Rozsączanie tego typu często stosowane jest przy większych oczyszczalniach ścieków. 

   

  4. Biohydrofitowa studnia chłonna z filtrem


  Wybór rodzaju zbiornika studni chłonnej zależy od koncepcji rozsączania biohydrofitowego. Można tu zastosować dwa rozwiązania: 

  • perforowany zbiornik z odprowadzeniem ścieków do złoża żwirowego bezpośrednio przez perforacje,
  • drenaż zbierający ścieki wraz z odprowadzeniem poza zbiornik do systemu rur złoża żwirowego.

   

  Galeria

  0
  NaN
  NaN
  NaN
  NaN
  NaN
  image-0
  image-1
  image-2
  image-3
  image-4

  Produkty z artykułu

  logoJFC

  Copyright © 2023 JFC POLSKA