W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorstwa JFC poprzez opracowania nowego projektu wzorniczego” w dniu 07.02.2020 opublikowaliśmy postępowanie ofertowe celem wyłonienia realizacji usług w projekcie. Zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w konkursie ofert. Szczegóły zapytania można znaleźć w załączonych plikach. Niniejsze postępowanie toczy się w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców.