Oczyszczalnia Ściekow

Często nie mamy możliwości podłączenia swojego gospodarstwa domowego do zbiorowej oczyszczalni ścieków lub tez taka oczyszczalnia w naszej gminie (najbliższym regionie) nie istnieje. W takim wypadku indywidualne oczyszczanie ścieków może być idealnym rozwiązaniem. Jest ono szczególnie odpowiednie zarówno dla domków jednorodzinnych, jak i do gospodarstw rolnych.
Na całym świecie przydomowe oczyszczalnie są sprawdzone i szeroko stosowane. Przeznaczeniem instalacji jest oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych do poziomu umożliwiającego odprowadzenie wody bezpośrednio do środowiska.
Oczyszczalnie JFC Polska zostały przebadane na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, a także posiadają oznakowanie CE.

Produkty