Komory Drenażowe

System HydroChamber firmy JFC jest systemem służącym do zagospodarowania wód opadowych.

System składa się z podziemnych zbiorników (komór) o eliptycznym kształcie, wykonanych z polietylenu. Ułożone w rzędach komory tworzą ciągi zakończone nasadkami które zapewniają szczelność układu. Komory dzięki otwartemu spodowi oraz otworach o średnicy 20 mm na ściankach bocznych, umożliwiają poziomy i pionowy przepływ wody. Komory nadają się do montażu zarówno pod terenami niezagospodarowanymi jak i na obszarach obciążonych ruchem komunikacyjnym ciężkim.

Produkty