Certyfikaty

 LL-C ISO 9001

Wdrożenie ISO 9001: 2008 pozwala na ciągłe doskonalenie systemów zarządzania jakością (QMS) i procesami w organizacji. To z kolei pozwala na ciągłe podnoszenie jakości zarówno produktów jak i obsługi klienta.

ISO jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową, zrzeszającą 161 krajowych organów normalizacyjnych.

Za pośrednictwem swoich członków gromadzi ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i rozwijają dobrowolne, oparte na zasadach rynkowych, międzynarodowe standardy, które wspierają innowacje i dostarczają rozwiązania dla globalnych wyzwań.

 Firma Wiarygodna Finansowo

Uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w:
– Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor
– Bazach danych Biura Informacji Kredytowej
– Systemie Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich na dzień 15.11.2018

 IALA Certification

IALA to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1957 roku, które organizuje współpracę między urzędami, producentami sygnalizacji morskiej oraz instytutami naukowymi i organizacjami prowadzącymi szkolenia z całego świata zapewniając możliwość wymiany informacji, doświadczeń i  osiągnięć.

IALA zachęca swoich członków do wspólnej pracy w celu ujednolicenia na całym świecie oznakowania nawigacyjnego i zapewnienia bezpiecznej i efektywnej kosztowo żeglugi przyczyniając się tym samym  do ochrony środowiska.

Z uwagi na potrzeby żeglarzy, postęp technologiczny a także wymagania i ograniczenia urzędów i instytucji zajmujących się oznakowaniem nawigacyjnym, utworzone zostały organizacje techniczne jednoczące specjalistów z całego świata.

Organizacje tego typu podejmują prace w celu opracowania uznanej praktyki oraz norm poprzez publikację Zaleceń i Wytycznych IALA.

 

 UKHMA Certification

Inauguracja Brytyjskiego Stowarzyszenie Kapitanów Harbour, Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man (UKHMA) miała miejsce w maju 1993 r. na Uniwersytecie Walii w Cardiff.

Spotkanie, które było rozszerzeniem serii konferencji technicznych, organizowanych przez Uniwersytet w szczególności dla kapitanów portowych, przyciągnęło 87 specjalistów ze wszystkich obszarów Wysp Brytyjskich.

Organizacja jest profesjonalnym stowarzyszeniem mistrzów portowych. Stowarzyszenie składa się z siedmiu regionalnych okręgów wyborczych, w tym aktywnej grupy w Szkocji, która obejmuje zarówno członków kontynentalnych, jak i wyspiarskich.

 

 

Nagrody

 2016 Marine Excellence Awards

Nagrody te są wyrazem opinii firm i osób indywidualnych, mających znaczący wpływ na rozwój przemysłu morskiego w Irlandii. Świętujemy ich sukcesy oraz informujemy o wysokich standardach doskonałości osiągniętych w ciągu ostatnich lat przez firmy w sektorze morskim. Nagrody te stanowią szczególne wyróżnienie oraz docenienie dokonań w skali krajowej dla firm z tego sektora.

 

Exellence in Marine Technology Award

Dr Peter Heffernan, dyrektor generalny, Marine Institute i Michael Creed, T.D., Minister Rolnictwa, Żywności i Marynarki, wręczają nagrodę Excellence in Marine Technology Colinowi Concannonowi, JFC Marine.